tel. 604 632 214
  RODO
  Klauzula informacyjna dla klientów 
   
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
         1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny "SEKRET" Małgorzata Garstka, ul. Krakowska 22, 33-100 Tarnów
         2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, proszę się kontaktować pod adresem wprowadzić adres e-mail lub w siedzibie firmy. 
         3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności celem zachowania spójności dokumentacji księgowej, ewidencji klientów, prowadzenia zapisów na kolejne zabiegi, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie monitoringu wizyjnego. Dane w zakresie informacji medycznych i ostanie zdrowia będą przetwarzane w odniesieniu do niektórych zabiegów, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. c. Ich przetwarzanie jest niezbędne ze względu na konieczność zweryfikowania, czy realizacja zabiegu kosmetycznego jest możliwa ze względu na stan  zdrowia klienta.
         4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim:
  w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeniowej. Podmioty te będą mogły przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie związanym bezpośrednio ze zrealizowaną usługą.
  podmiot będący właścicielem platformy informatycznej w zakresie prowadzenia terminarza
         5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: 
  - okres 6 lat w zakresie dokumentacji rozliczeniowej
  - okres 1 roku w zakresie przechowywania danych o umówionych wizytach
  - okres 10 lat w zakresie dokumentacji zawierającej historię medyczną klienta.
         6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
         7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
         8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia